σειρομάστης

ὁ, Α
βλ. σιρομάστης.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • сулица — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  сущ. (греч. σειρομάστης) дротик, копье, пика; (λόγχη) копье.  …   Словарь церковнославянского языка

  • SIROMASTES apud Hieron — Ep. 53. Legi enim siromastem Phinees, austeritatem Heliae, Zelum Simeonis Chananaei, Petri severitatem etc. Graece Σειρομάςτης, quô vocabulô utuntur LXX. Numer. c. 25. v. 7. ubi de impuro pari a Phinea hastâ traiecto: Hesych. est, iuxta… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ԳԵՂԱՐԴՆ — (դեան, դեանց, կամ դան, դանց.) NBH 1 0535 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. δόρη, λόγχη hasta, lancea, κοντός contus, σειρομάστης lanceola, jaculi genus Արդն (գեղեցիկ կամ գելիչ). նիզակ. տէգ. աշտեայ. սուին. գայիսոն. ... *Սուսեր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.